Displaying most recent posts. Search using the field above.

Çimento Nedir

Çimento, kalkerin ve kilin belirli oranlarda birbiriyle karıştırılarak 1300-1500oC arasında pişirilmesi sonucu kılınker elde edilir. Kılınker minör katkı maddesi ilave edilerek çimento değirmenlerinde öğ…

TuREEFF Nedir

Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı: TuREEFF, konutlarında enerji verimliliğine yatırım yapmak isteyen bireylere finansman sağla…