Displaying most recent posts. Search using the field above.

Kagir

Tuğla, taş veya beton bloklar gibi çeşitli doğal ve yapay malzemelerden oluşan birimlerle, genellikle harcın bağlayıcı malzeme olarak kullanılmasıyla yapılan inşaata kagir denir. Kagirin modüler özelliği…

Su Çimento Oranı

Su-çimento oranı bir beton karışımının birim hacimdeki karıştırma suyunun çimentoya oranıdır. Ondalık kesir veya çimento torbası başına su galonu biçiminde ağırlık olarak ifade edilir. Su-çimento o…